GBHS Grizzly Stadium
Game
10/24 5:30p
iFRESHMAN 
Oakridge
Game
10/25 4:45p
iJV 
Oakridge
Game
10/25 7:00p
iVARSITY 
Oakridge
Rocklin HS
Game
10/31 5:30p
iFRESHMAN 
Rocklin